Information:

Sunne kyrka är en kyrkobyggnad i Sunne i Värmland. Den är församlingskyrka i Sunne församling i Karlstads stift. Kyrkan kallas ibland ”Fryksdalens domkyrka”.

Kyrkobyggnaden

En kyrka har funnits på platsen sedan medeltiden. Första stenkyrkan uppfördes 1641 men eldhärjades 1699 efter ett åsknedslag. Kyrkan byggdes upp igen och på 1790-talet utökades den. 1886 brann kyrkan ned. Nuvarande kyrka i nygotisk stil uppfördes 1887–1888 efter ritningar av arkitekt Adrian C. Peterson. Kyrkan är av sten och består av långhus med tresidigt kor i öster och torn i väster. Korsarmar sträcker sig ut från långhusets norra och södra sida. Mellan koret och norra korsarmen finns en vidbyggd sakristia. Källa: Wikipedia

No votes yet.
Please wait...
Advertisements

Kommentera