Information om Sunne:

Sunne kommun är en kommun i Värmlands län i landskapet Värmland samt förr i tiden i Fryksdals härad. Kommunen gränsar i norr till Torsby kommun. Centralort är Sunne.
Kommunens kommungränser är Arvika, Forshaga, Hagfors, Kil, Munkfors och Torsby.
Kommunen är med i den nordiska samarbetsregionen ARKO och tillhör samma arbetsmarknadsområde som Torsby kommun.

Kommunens område motsvarar socknarna: Gräsmark, Lysvik, Sunne, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Sunne municipalsamhälle inrättades i Sunne landskommun 16 december 1904 och upplöstes vid utgången av 1919 när Sunne köping bildades som en utbrytning ur landskommunen. Köpingskommunen införlivade 1936 områdena Skäggeberg och Åmberg och 1940 områdena Leran och Sundsberg, alla från landskommunen.

Vid kommunreformen 1952 bildades ”storkommunen” Stora Sunne (av de tidigare landskommunerna Sunne, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik) medan Gräsmarks landskommun och Lysviks landskommun samt Sunne köping förblev oförändrade. 1963 uppgick dock Stora Sunne landskommun i Sunne köping.

Sunne kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Sunne köping och Gräsmarks och Lysviks landskommuner.

Kommunen ingick från bildandet till 2005 i Sunne tingsrätts domsaga och från 2005 ingår kommunen i Värmlands tingsrätts domsaga. Källa: Wikipedia

Mer info kommer!

No votes yet.
Please wait...
Advertisements

Kommentera